Bli medlem

Välkommen till Oda-Raudka Islandshästförening!

Sök medlemskap 2022

Som medlem i Oda-Raudka blir Du också medlem i riksförbundet SIF (Svenska Islandshästförbundet).I och med att SIF och Oda-Raudka numera är medlemmar Riksidrottsförbundet RF så sker all medlemshantering på Idrott online.

Alla medlemmar från 2021 ska ha fått ett mail med betalningsanvisning för 2022, om inte hör av dig till kristin@odaraudka.se

Som ny medlem, logga in på följande länk och följ anvisningarna, Oda kommer sedan skicka ut en inbetalningsanvisning till dig.

http://idrottonline.se/oda-raudkasislandshastklubb-islandshast/foreningen/medlemsansokan

Medlemsavgifter 2022

Ålder Att betala SIF:s del Oda-Raudkas del
Senior 600:- 450:- 150:-

Junior 13-18 år

Familj

300:-

770:-

200:-

550:-

100:-

220:-

Stödmedlem 150:- 150:-
Introduktionsmedlem 450:- 300:- 150:-

Typ av medlemskap                                                                                                         

Medlemskapet gäller per kalenderår, från 1 januari till 31 december. Tidningen Islandshästen kommer med posten 4-5 gånger om året. För att du inte skall missa någon tidning ska medlemsavgiften vara inbetald senast 31 januari 2022. Inbetalning kan även göras när som helst under året men tidningen kommer ej skickas ut retroaktivt.

Senior Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår

Junior   Ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen  ingår.

Familj   Medlemmar som bor på samma adress. Obegränsat antal personer. Tidningen Islandshästen ingår.

Stödmedlem Tidningen Islandshästen ingår ej. Är ej medlem i SIF, om inte man är huvudmedlem i annan förening.

Introduktions Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren får ett reducerad avgift, tidningen Islandshästen ingår

IdrottOnline

Som medlem i Oda-Raudka kommer du att få inloggning till medlemsregistret på IdrottOnline (IOL)
Där kan man själv gå in och ändra sina uppgifter, och se sitt idrottsID-nummer,

Så här gör du för att logga in:
Gå in på sidan http://idrottonline.se/oda-raudkasislandshastklubb-islandshast/
Längst upp till höger ser du symbolen av ett hänglås: Klicka på symbolen.
Du kommer nu att få upp en inloggningsruta.
I den skriver Du antingen Ditt medlemsnummer eller ditt personnummer (XXVVMM-ACJO)
Om Du har ett lösenord skriver Du i detta. Annars klickar Du på ”Glömt lösenord” och får instruktioner på hur Du går tillväga.

När Du loggat in på sidan kommer Din lokalförenings medlemssida upp. Nu kan Du, om Du klickar på symbolen av en människa uppe till höger; gå in på Din egen profil.
Till höger finner du två rubriker:
Redigera min profil-här kan Du ändra adress och övriga kontaktuppgifter och lägga till en bild.
Ändra mitt lösenord-här kan Du enkelt byta lösenord lite då och då.