Ovalbanan

Ovalbanan i Orsa

  

  

Vår ovalbana ligger på Orsa Ridklubbs anläggning. Den har ett bra underlag och intill, mellan ovalbanan och Orsa Travarnas bana, har vi fina rasthagar, som vi kan nyttja så mycket vi vill. Under hösten hoppas vi få till lite belysning så vi kan rida även mörka kvällar. Banan planeras vara öppen året om.

För att få nyttja ovalbanan gratis under året vill vi att du hjälper till på minst en av klubbens två städdagar på ovalbanan, gärna båda. Om du inte vill hjälpa till att underhålla banan men vill nyttja den kostar det 500 kr/år, eller 50 kr/gång för enstaka tillfällen. Detta gäller både medlemmar och ickemedlemmar. Avgiften betalas in på Oda Raudkas bg 5675-3858, ange ”ovalbana” samt namn och datum.